Theo các số liệu chính thức ở Anh và xứ Wales, người da đen có nguy cơ tử vong vì Covid-19 cao hơn người da trắng bốn lần. Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt này hiện vẫn chưa thể kết luận.

Biểu đồ tỉ lệ tử vong (%) của các nhóm sắc tộc dựa trên số liệu của ONS (cột đỏ: nam giới, cột trắng: nữ giới; dưới đáy mỗi cột: tên sắc tộc).Người da đen và các nhóm sắc tộc khác ngoài ra trắng có tỉ lệ tử vong cao hơn người da trắng từ 1,2 đến 4 lần (đã tính đến yếu tố chênh lệch độ tuổi giữa các nhóm).

Số liệu - bao gồm các trường hợp tử vong từ ngày 2/3 đến ngày 10/4 - là phản ánh chính thức đầu tiên về ảnh hưởng của Covid-19 đến các nhóm dân tộc khác nhau ở Anh và xứ Wales.

Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), cơ quan công bố phát hiện này, sự khác biệt trong tác động của Covid-19 không chỉ xuất phát từ bất bình đẳng giữa các cộng đồng về mức độ giàu có, sức khỏe, hay học vấn. Bởi sau khi tính đến các khác biệt về độ tuổi, khu vực sinh sống, phân loại nông thôn và thành thị, thành phần hộ gia đình, vị trí kinh tế xã hội, trình độ học vấn và sức khỏe hoặc khuyết tật (dựa trên cuộc điều tra dân số ở Anh năm 2011), kết quả cho thấy người da đen vẫn có nguy cơ tử vong cao gấp gần 2 lần người da trắng. Ở các nhóm sắc tộc khác, nam giới gốc Bangladesh và Pakistan có nguy cơ tử vong vì Covid-19 cao hơn nam giới da trắng 1,8 lần; và nữ giới từ các nhóm dân tộc này có nguy cơ tử vong do virus cao hơn nữ giới da trắng 1,6 lần. Trong khi đó, nam giới và nữ giới Ấn Độ có nguy cơ tử vong do Covid-19 thấp hơn người gốc Bangladesh và Pakistan, nhưng vẫn cao hơn 1,3 lần và 1,4 lần so với nam giới và nữ giới da trắng.

Biểu đồ so sánh nguy cơ tử vongcủa các nhóm sắc tộc so với người da trắng (Chấm đen: chỉ tính đến chênh lệch độ tuổi; Chấm đỏ: đã tính đến yếu tố độ tuổi, khu vực sống, thành phần hộ gia đình, tình trạng kinh tế xã hội, sức khỏe).

ONS cũng đã kiểm tra xem liệu vấn đề sắc tộc và địa vị kinh tế xã hội có tạo ra sự khác biệt hay không. Họ phát hiện ra rằng những người trong một nhóm sắc tộc ở cả ba tầng lớp kinh tế xã hội đều có tỷ lệ tử vong do Covid-19 như nhau.

"Những kết quả này cho thấy sự khác biệt giữa các nhóm dân tộc trong tỷ lệ tử vong Covid-19 một phần là do bất lợi kinh tế xã hội và các trường hợp khác, nhưng một phần khác biệt vẫn chưa được giải thích," ONS thừa nhận.

Có giả thuyết cho rằng, một số nhóm chiếm phần đông trong các ngành nghề phải tiếp xúc với công chúng, do đó dễ bị nhiễm Covid-19 hơn. Khoảng 12,8% người lao động gốc Bangladesh và Pakistan làm việc trong lĩnh vực giao thông công cộng như xe buýt, xe khách và xe taxi, so với chỉ 3,5% người da trắng. ONS cho biết, họ có kế hoạch tiến hành các nghiên cứu tiếp theo để xác định các nghề nghiệp đặc biệt có nguy cơ.

Ở Mỹ, người gốc Phi và gốc các nước nói tiếng Tây Ban Nha ở thành phố New York có nguy cơ tử vong vì Covid-19 cao gấp đôi so với người da trắng. Các nguyên nhân được đưa ra là bất bình đẳng về kinh tế và tiếp cận chăm sóc sức khỏe, và/ hoặc người da đen và người gốc các nước nói tiếng Tây Ban Nha chiếm đa số trong hàng ngũ công nhân tuyến đầu, khiến họ dễ bị nhiễm bệnh hơn.

Nguồn: