Người bị đau cổ nên ngủ ở tư thế nằm nghiêng hoặc ngửa với một chiếc gối lông hay khăn cuộn kê vào cổ, không nên nằm sấp, theo Health Plus.

Tư thế nên và không nên ngủ khi bạn bị đau đầu, lưng