Nhưng họ vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, theo khảo sát 153 startup của Văn phòng Đề án 844.

Ngày 27/12, Văn phòng Đề án 844 (Bộ KH&CN), đơn vị hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, vừa tiết lộ một vài con số trong khảo sát “Đổi mới và Khởi nghiệp hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững và bài học rút ra từ thực tiễn cho Việt Nam” sắp được công bố.

Dựa trên khảo sát 153 doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam, Văn phòng cho biết 85% doanh nghiệp startup đã tích hợp toàn bộ hoặc một phần các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) vào hoạt động của tổ chức.

Họ thường là những startup trong lĩnh vực AI, Blockchain, công nghệ, truyền thông, marketing, thương mại điện tử v.v, chủ yếu vẫn còn non trẻ (gọi vốn ở vòng pre-seed, seed và series A), và đang trong giai đoạn phát triển phân khúc thị trường mới cho sản phẩm hoặc đang tiếp cận thị trường.

SDGs bao gồm 17 mục tiêu do Liên Hợp Quốc đề ra mà các quốc gia phấn đấu đạt được vào năm 2030, trong đó có xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo chất lượng giáo dục, sức khỏe, bình đẳng giới, nước sạch và vệ sinh, năng lượng sạch, hành động khí hậu, bảo tồn biển, bảo tồn đất, tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm, công việc tốt và tăng trưởng kinh tế, phát triển hạ tầng, v.v

Theo khảo sát, ba mục tiêu SGD nổi bật được các doanh nghiệp lựa chọn nhiều nhất là SDG8: Tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế bền vững (57%), SDG12: Tiêu dùng và sản xuất bền vững (39%), và SDG4: Giáo dục chất lượng (31%).

Các mục tiêu phát triển bền vững được doanh nghiệp lựa chọn đưa vào hoạt động của doanh nghiệp
Các mục tiêu phát triển bền vững được doanh nghiệp lựa chọn đưa vào hoạt động của doanh nghiệp năm 2023. Nguồn: Văn phòng Đề án 844

Các startup cho biết mục đích của việc làm này là hướng tới thúc đẩy các sáng kiến và giải pháp đổi mới sáng tạo (64%) hoặc/và ưu tiên đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thị trường (50%).

Một số lượng nhỏ hơn cho biết họ làm vậy vì tuân thủ các yêu cầu của pháp luật (42%) và thu hút thêm vốn từ các nhà đầu tư quan tâm đến SDGs (38%).

Đa số các startup (82%) đã hành động cụ thể bằng cách đưa các mục tiêu SDG vào chiến lược cốt lõi của mình và điều chỉnh các sản phẩm và dịch vụ của họ theo các nguyên tắc hỗ trợ phát triển bền vững.

Tuy nhiên, họ cũng phản ánh rằng việc thực hiện các mục tiêu này vẫn còn khó khăn nhất định, vì các vấn đề liên quan đến tài chính (74%), nhân lực (36%), và khó khăn trong việc cân bằng giữa hai mục tiêu bền vững với lợi nhuận (38%).
Mục đích của các doanh nghiệp khởi nghiệp khi đưa SDGs vào hoạt động của công ty. Nguồn: Văn phòng Đề án 844
Mục đích của các doanh nghiệp khởi nghiệp khi đưa SDGs vào hoạt động của công ty. Nguồn: Văn phòng Đề án 844

Văn phòng 844 nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam ngày càng thể hiện rõ quyết tâm gắn liền sự phát triển quốc gia với các mục tiêu phát triển bền vững SDGs thì sự tham gia của các startups là những nhân tố không thể thiếu.

Báo cáo đề xuất, Việt Nam cần đẩy mạnh sử dụng chính sách công nghiệp để khuyến khích doanh nhân cam kết thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững và cung cấp thông tin dễ tiếp cận hơn về khung pháp lý cho các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, chính quyền có thể xem xét đưa ra chế độ tuân thủ bắt buộc, yêu cầu doanh nghiệp báo cáo thông tin về kết quả tác động của hoạt động kinh doanh đến môi trường, xã hội

Cuối cùng, cần thực hiện các chính sách cho vay hoặc đầu tư vốn cổ phần nhằm hỗ trợ chung cho các sáng kiến bền vững của công ty khởi nghiệp.


Khảo sát được thực hiện bởi Văn phòng Đề án 844, phối hợp cùng Startup Vietnam Foundation, Nền tảng kết nối Đổi mới sáng tạo BambuUP, MSD Vietnam và Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững - MSD United Way Việt Nam. Kết quả dựa trên 153 startups tham gia khảo sát.