Mặc dù được cho là tác nhân hủy hoại môi trường sống và sức khỏe, nhưng rác thải điện tử lại có thể giúp làm giàu nhờ việc thu hồi những vật liệu có thể tái chế. Vậy lượng vật liệu có thể thu hồi để tái chế trong mỗi thiết bị điện tử bỏ đi là bao nhiêu?

Trong báo cáo “Tái chế chất thải điện tử - xu thế và kinh nghiệm tại Việt Nam”, Phó Giáo sư - tiến sỹ Huỳnh Trung Hải - Đại học Bách khoa Hà Nội - cho biết về tỷ lệ vật liệu có thể tái chế từ một số thiết bị điện tử gia dụng sau.

Tủ lạnh

Tủ lạnh cũ đang chờ tháo dỡ ở một cửa hàng đồ điện tử cũ ở Hà Nội. Ảnh: Loan Lê
Tủ lạnh cũ đang chờ tháo dỡ ở một cửa hàng đồ điện tử cũ ở Hà Nội. Ảnh: Loan Lê

Từ mỗi chiếc tủ lạnh cũ có thể thu được 10-15kg thép, 1,5-2kg đồng, gần 1kg nhôm, hơn 10kg nhựa cách nhiệt, ngoài ra còn có các linh kiện và bộ phận nhỏ. Tỷ lệ vật liệu có thể tái chế gần 40% trọng lượng.

Tivi đèn hình

Những chiếc tivi đèn hình hỏng trong một bãi rác thải điện tử ở Mỹ. Ảnh: Cumberland.nsw.gov
Những chiếc tivi đèn hình hỏng trong một bãi rác thải điện tử ở Mỹ. Ảnh: Cumberland.nsw.gov

Từ mỗi chiếc tivi đèn hình có thể thu lại 0,3-0,5kg đồng, gần 1kg sắt - thép, nhôm, nhựa vỏ. Tỷ lệ vật liệu có thể tái chế: Khoảng 20% trọng lượng. Đèn hình được chôn lấp, thải bỏ hoặc xuất khẩu. Nhựa vỏ chống cháy, bảng mạch được xuất khẩu. Linh kiện có thể tái sử dụng hoặc thải bỏ.

Máy giặt

Tỷ lệ vật liệu có thể tái sử dụng trong máy giặt là 30%, tính theo trọng lượng. Ảnh: Gumtree
Tỷ lệ vật liệu có thể tái sử dụng trong máy giặt là 30%, tính theo trọng lượng. Ảnh: Gumtree

Từ mỗi chiếc máy giặt cũ có thể thu được khoảng 10kg thép, 1kg đồng, 0,5-1kg nhôm, 10kg nhựa, ngoài ra còn có bơm và môtơ. Tỷ lệ vật liệu có thể tái chế: Khoảng 30% trọng lượng.

Máy điều hòa nhiệt độ

Từ mỗi chiếc điều hòa có thể thu được 2-3kg đồng. Ảnh: Engadget
Từ mỗi chiếc điều hòa có thể thu được 2-3kg đồng. Ảnh: Engadget

Từ mỗi chiếc máy điều hòa nhiệt độ không khí bỏ đi, có thể thu được khoảng 20kg thép, 2-3kg đồng, gần 1,5kg nhôm; ngoài ra có thể tái sử dụng động cơ. Tỷ lệ vật liệu có thể tái chế: Khoảng 75% trọng lượng.