Tiến sỹ Trần Xuân Hạnh hiện là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương (Navetco), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Sinh năm 1957. Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương (Navetco), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Lĩnh vực chuyên môn: Vi sinh vật và vắcxin thú y.

Thành tựu: Là tác giả và đồng tác giả của trên 30 công trình khoa học thuộc các chương trình khoa học và công nghệ cấp nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở liên quan đến lĩnh vực vi sinh vật và nghiên cứu sản xuất vắcxin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm.

Đã chủ trì nghiên cứu thành công 13 sản phẩm vắcxin và chế phẩm sinh học (đã được cấp phép sản xuất, lưu hành), trong đó có các vắcxin quan trọng như vắcxin dạng nhũ dầu phòng bệnh cúm gia cầm A/H5N1; vắcxin phòng bệnh tai xanh ở lợn; vắcxin dạng nhũ dầu phòng bệnh tụ huyết trùng ở trâu bò; vắcxin phòng bệnh đậu dê... và các chế phẩm kháng thể phòng trị bệnh cho vật nuôi.

Giải nhất giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam (Vifotec 2011) với đề tài “Nghiên cứu sản xuất vắcxin tụ huyết trùng trâu bò nhũ dầu chủng P52”. Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động khoa học và công nghệ. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc và Huân chương Lao động hạng Ba năm 2010.

Địa chỉ e-mail: tranxuanhanhnavetco@yahoo.com.