PGS -TS Nguyễn Thị Huệ hiện là Trưởng phòng Phân tích chất lượng môi trường, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.


PGS -TS Nguyễn Thị Huệ sinh năm 1964. Bà hiện là Trưởng phòng Phân tích chất lượng môi trường, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Lĩnh vực chuyên môn: Phân tích môi trường, công nghệ nano, đặc biệt tập trung nghiên cứu, xây dựng quy trình phân tích lượng vết các nguyên tố độc hại (Pb, Cd, As, Hg,...) và dư lượng các chất hữu cơ khó phân hủy (POPs, PAH...) trong môi trường đất, nước, không khí bằng các trang thiết bị hiện đại; nghiên cứu, chế tạo vật liệu quang xúc tác TiO2 ứng dụng trong xử lý nước thải và khí thải...

Thành tựu: Chủ nhiệm 9 đề tài các cấp, trong đó có 2 đề tài cấp nhà nước. Đặc biệt, đề tài “Xử lý ô nhiễm môi trường không khí bằng các vật liệu tự chế tạo sơn nano TiO2, TiO2/SiO2 và TiO2/sợi Al2O3” do PGS Huệ kết hợp với Viện Vật lý ứng dụng và Thiết bị khoa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện đã tạo ra một số sản phẩm như: Màng lọc dùng để xử lý môi trường sử dụng TiO2 trên đế vải cácbon, trên đế gốm sứ, bông thủy tinh; hai loại máy xử lý không khí ô nhiễm ở dạng chế tạo thử nghiệm đơn chiếc...

Email: nthue2003@iet.ac.vn; nthue2003@gmail.com.