Theo ông Trương Quốc Tùng - Hội Khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật (BVTV) Việt Nam - hiện nay, các đại lý bán thuốc BVTV dường như chỉ tính đến lợi nhuận mà không quan tâm tới tác động của các loại thuốc được họ đưa ra thị trường.


Nông dân, cán bộ kỹ thuật cơ sở và những người/đại lý buôn bán thuốc là 3 đối tượng cần được tập huấn kỹ về dịch bệnh và cách sử dụng thuốc BVTV. Hiện nay, các đại lý bán thuốc BVTV dường như chỉ tính đến lợi nhuận mà không quan tâm tới tác động của các loại thuốc được họ đưa ra thị trường.

Điều tra của Hội Khoa học kỹ thuật BVTV Việt Nam cho thấy, chỉ từ 30-60% nhóm đối tượng này biết cách sử dụng thuốc BVTV. Còn theo một điều tra gần đây của Cục BVTV, khoảng 19,8% số nông hộ được điều tra sử dụng thuốc sai kỹ thuật, trong đó có 73% sử dụng sai liều lượng. Nhiều nông dân phun thuốc xong, chưa đủ thời gian cách ly đã thu hoạch.