PGS-TS Chu Cẩm Thơ hiện là giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhà sáng lập, Giám đốc nghiên cứu và phát triển Trung tâm toán tư duy Pomath


Sinh năm 1981. Giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhà sáng lập, Giám đốc nghiên cứu và phát triển Trung tâm toán tư duy Pomath. Được Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2016.

Lĩnh vực chuyên môn: Nghiên cứu giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, xây dựng chương trình giáo dục. Cùng với nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước, TS Thơ đang tiến hành các nghiên cứu, tổ chức những hoạt động nhằm thúc đẩy việc giảng dạy toán và khoa học theo hướng tăng cường trải nghiệm, ứng dụng, trong đó có việc tổ chức các ngày hội mở để truyền thông cho Stem Việt Nam.

Thành tựu: Đã công bố hơn 30 công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế, tập trung vào xây dựng, thiết kế chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên. Điển hình là chương trình Pomath - chương trình phát triển tư duy thông qua dạy học môn toán theo định hướng cá nhân dành cho trẻ em, là kết quả nghiên cứu và xây dựng từ năm 2002 của TS Thơ và các cộng sự khoa Toán - Tin, Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đây là chương trình dạy toán hướng cá nhân, phát triển tư duy và trải nghiệm toán học, đang được triển khai ở nhiều trường tiểu học tại Hà Nội và 6 trung tâm độc lập, trong đó có việc giảng dạy toán học theo mô hình Stem như: Ứng dụng Tessellation trong dạy học tích hợp toán - mỹ thuật, toán - kinh doanh, toán - lịch sử; thiết kế giờ học toán theo mô hình Stem.

Email: chucamtho1911@gmail.com.

Điện thoại: 0983380718.