TS Nguyễn Việt Thắng hiện là Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam, Uỷ viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).


Sinh năm 1948. Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam, Uỷ viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT. Chủ biên cuốn Bách khoa thuỷ sản. Chủ nhiệm Tạp chí Thủy sản Việt Nam. Là chuyên gia sản xuất giống và nuôi tôm càng xanh tại Cuba.

Lĩnh vực chuyên môn: Khoa học nông nghiệp - sản xuất giống tôm càng xanh.

Thành tựu: Có hơn 100 bài viết trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế. Đã công bố nhiều công trình khoa học như: “Sinh sản nhân tạo tôm càng xanh”; sách “Tôm càng xanh Việt Nam” và “Ứng dụng lọc sinh học trong thuỷ sản”. Chủ nhiệm đề tài nuôi cá tra năng suất, chất lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc tế và một số nghiên cứu, đề tài khác về cá tra.

Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ (KH&CN) với đề tài “Nghiên cứu xây dựng công nghệ sản xuất giống một số loài tôm biển”. Giải B - Vifotec năm 1994 với công trình “Giải pháp xử lý bệnh tôm biển”. Kỷ niệm chương và bằng khen của Bộ Công nghiệp nghề cá Cuba.
Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Ba, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ NN&PTNT, VUSTA.

Email: nguyenvietthang@mard.gov.vn. Điện thoại: 0913223697.