Để tăng hiệu quả ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong y tế, trong thời gian tới cần tiếp tục xây dựng và phát triển mạng lưới y học hạt nhân.


Để tăng hiệu quả ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong y tế, trong thời gian tới cần tiếp tục xây dựng và phát triển mạng lưới y học hạt nhân, điện quang và xạ trị, xây dựng và hoàn thiện các trung tâm y học hạt nhân, điện quang và xạ trị tại các bệnh viện lớn; liên tục học tập, cập nhật các kỹ thuật hiện đại, tiên tiến từ các nước phát triển như Mỹ, Pháp, Đức, Nhật Bản; xây dựng cơ sở vật chất phù hợp và đồng bộ để lắp đặt các thiết bị bức xạ an toàn, hiệu quả.

Việc đầu tư các thiết bị hiện đại sử dụng bức xạ ion hoá cần dựa trên các nguồn kinh phí của Nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác như xã hội hoá, liên doanh liên kết. Việc đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn cao, sử dụng thành thạo các trang thiết bị hiện đại phải được coi là khâu quan trọng, mang tính quyết định nhất. Phải nâng cao trình độ đào tạo trong các trường đại học y, các bệnh viện lớn, đào tạo dạng chứng chỉ định hướng đúng chuyên khoa. Có thể gửi đi đào tạo ở nước ngoài hoặc mời các chuyên gia hàng đầu ở nước ngoài về Việt Nam giảng dạy, chuyển giao công nghệ.