GS-TS Lê Huy Hàm hiện là Viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp; Phó Chủ nhiệm chương trình Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học KC.04/11-15.

GS-TS Lê Huy Hàm


Sinh năm 1957. Viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp; Phó Chủ nhiệm chương trình Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học KC.04/11-15.

Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ sinh học thực vật.

Thành tựu khoa học: Đã công bố hơn 200 bài báo trên các tạp chí trong và ngoài nước. Đã xuất bản 6 cuốn sách tham khảo, chuyên khảo, giáo trình. Là tác giả, đồng tác giả của 5 quy trình tiến bộ kỹ thuật được công nhận và áp dụng vào thực tiễn sản xuất. Đồng tác giả 19 giống cây trồng quốc gia và giống khu vực hóa.

Giải thưởng: 2 huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba; bằng khen của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ KH&CN, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giải thưởng của Hội các Nhà sinh học châu Á - Thái Bình Dương năm 1997; giải Vifotec về công nghệ vi nhân giống năm 1999...

Email: lhham@agi.ac.vn. Điện thoại: 0913323023.