Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chiếu sáng Rạng Đông cho biết đến nay các nhà khoa học Việt Nam đã làm chủ công nghệ sản xuất thiết bị chiếu sáng cho nông nghiệp công nghệ cao ở quy mô công nghiệp.

>> Gắn hàn lâm với thực tiễn: Đèn chiếu sáng trong nông nghiệp ra thị trường

Đèn huỳnh quang NN B/R T8-36W có chao có tác dụng kích thích sinh trưởng, tăng chất lượng cây tốt nhất.
Đèn huỳnh quang NN B/R T8-36W có chao có tác dụng kích thích sinh trưởng, tăng chất lượng cây tốt nhất.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chiếu sáng Rạng Đông - Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông - cho biết, sau thành công của đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống chiếu sáng chuyên dụng và xây dựng quy trình sử dụng hệ thống chiếu sáng chuyên dụng trong công nghiệp nhân giống và điều khiển ra hoa một số loại cây trồng với quy mô công nghiệp”, đến nay các nhà khoa học Việt Nam đã làm chủ công nghệ sản xuất thiết bị chiếu sáng cho nông nghiệp công nghệ cao ở quy mô công nghiệp. Đề tài nằm trong chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020.


Nghiên cứu cũng cho thấy đèn huỳnh quang NN B/R T8-36W có chao có tác dụng kích thích sinh trưởng, tăng chất lượng cây tốt nhất cho hầu hết các đối tượng cây thử nghiệm, trên cả hai giai đoạn nhân nhanh và tạo cây hoàn chỉnh.

Tất cả các đối tượng trình diễn tại các mô hình (cẩm chướng, dâu tây, cây khoai lang, địa lan, cây chuối Dole, lan Mokara, hoa chuông...) ở cả hai giai đoạn nhân nhanh và tạo cây hoàn chỉnh đều cho thấy, việc sử dụng đèn huỳnh quang NN B/R T8-36W có chao chụp đều cho hệ số nhân cao hơn, chất lượng cây tốt hơn so với đèn đối chứng huỳnh quang T10-40W cũng như các đèn đối chứng khác.