Một cuốn sách tâm lý của 2 nhà tâm lý học – giáo sư Kathy Hirsh-Pasek (Đại học Philadelphia, Mỹ) và cộng sự Roberta Golinkoff (Đại học Delaware, Mỹ) cho rằng cách chúng ta đang đi sai hướng trong việc dạy con khi hướng chúng phải thành công ở trường học.

Theo 2 nhà khoa học này, chúng ta đang “dạy dỗ tụi trẻ làm những việc mà máy tính làm và máy tính luôn làm tốt hơn chúng ta về những việc đó”.

Thay vì vậy, chúng ta nên tập trung vào 6 chữ bắt đầu bằng chữ C trong tiếng Anh, gồm quan hệ tốt với mọi người (hợp tác tốt), giao tiếp tốt, nội dung tốt, tuy duy phản biện, sáng tạo đổi mới và tự tin vào bản thân (collaboration, communication, content, critical thinking, creative innovation, confidence).

Ảnh minh họa.

Trong số những yêu cầu trên thì khả năng hợp tác được coi là cốt lõi trong giáo dục con cái. Mọi việc bé làm ở trường hay ở nhà đều cần được xây dựng trên nền tảng này.

“Hợp tác bao gồm cả việc có thể hòa thuận với một người, tới việc có khả năng kiềm chế bản thân để tránh xảy ra đụng độ” – giáo sư Pasek giải thích.

Ngoài ra, cha mẹ nên giúp bé có nhiều trải nghiệm, kích thích khả năng suy nghĩ phản biện của con, kích thích con đặt thêm nhiều câu hỏi hơn nữa về một vấn đề.