Giống cây trồng mới, có chất lượng cao, có nhiều ưu thế vượt trội - là một trong những trụ cột trong phát triển nền nông nghiệp. Tuy nhiên, việc bảo hộ giống cây trồng mới còn chưa được nhận thức đầy đủ. Vậy mục đích bảo hộ giống cây trồng là gì?

Theo Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giống cây trồng mới có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển ngành nông nghiệp. Bảo hộ giống cây trổng (bảo hộ quyền tác giả giống cây trồng) là cơ chế bảo hộ quyền cho người đã chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển ra giống cây trồng mới.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, trên thực tế, để tạo ra giống cây trồng mới, tác giả thường mất nhiều thời gian, công sức, tiền của. Trong khi đó, đặc thù của cây là dễ bị bên thứ 3 nhân giống. Vì thế, cần phải bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tạo giống.

Nhờ có cơ chế bảo hộ này mà tác giả có thể thu lại những chi phí cho quá trình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống mới để tái đầu tư cho việc chọn tạo những giống mới tiếp theo, góp phần giới thiệu cho sản xuất nhiều giống cây trồng mới có các đặc tính tốt phục vụ nhu cầu con người đồng thời khuyến khích công tác phát triển giống mới một cách hiệu quả.