Đa dạng sinh học toàn cầu đang bước vào giai đoạn mà một số người gọi là sự kiện tuyệt chủng hàng loạt lần thứ sáu. Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Biological Reviews vào tháng 5/2023, các nhà khoa học phát hiện gần một nửa số loài động vật trên Trái đất đang bị suy giảm.

Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động của con người đã làm suy thoái môi trường sống của chúng.

Nhóm nghiên cứu kiểm tra những thay đổi về mật độ quần thể của hơn 71.000 loài bao gồm tất cả năm nhóm động vật có xương sống (động vật có vú, chim, bò sát, lưỡng cư, cá) và côn trùng. Dữ liệu phân tích cho thấy 48% các loài động vật đang suy giảm số lượng, 49% được đánh giá là ổn định và chỉ 3% có chiều hướng tăng lên. Sự suy giảm diễn ra mạnh mẽ hơn ở các vùng nhiệt đới, trong khi các vùng ôn đới trên thế giới có xu hướng ổn định hơn và thậm chí có sự gia tăng.

Các nhà khoa học cũng phát hiện một số nhóm động vật đang gặp vấn đề nghiêm trọng hơn những nhóm khác, với 63% loài lưỡng cư đang ở trong tình trạng bị suy giảm so với 28% loài bò sát.

“Phương pháp nghiên cứu mới và việc phân tích trên quy mô toàn cầu đã tiết lộ một bức tranh rõ ràng hơn về mức độ của sự suy giảm đa dạng sinh học toàn cầu mà phương pháp truyền thống không thể cung cấp được”, Daniel Pincheira-Donoso, thành viên của nhóm nghiên cứu tại Đại học Queen’s Belfast (Anh), cho biết.