Tờ SS vừa thống kê ra top 9 chiếc váy đắt nhất lịch sử. Dẫn đầu danh sách này là chiếc Nightingale of Kuala Lumpur có giá 30 triệu USD (tương đương 680,400 tỷ đồng).

1. Nightingale of Kuala Lumpur - giá 30 triệu USD (tương đương 680,400 tỷ đồng).

2. “Abaya” Dress by Debbie Wingham - giá 17,6 triệu USD (tương đương 399,168 tỷ đồng).

3. Scott Henshall’s Diamond Dress - giá 9 triệu USD (tương đương 204,120 tỷ đồng).

4. Black Diamond Dress by Debbie Wingham - giá 5,5 triệu USD (tương đương 124,740 tỷ đồng).

5. Maria Grachvogel’s Precious Dress - giá 1,8 triệu USD (tương đương 40,824 tỷ đồng).

6. Marilyn Monroe’s “Happy Birthday” Dress - giá 1,3 triệu USD (tương đương 29,484 tỷ đồng).

7. Golden evening dress by Ginza Tanaka - giá 245.000 USD (tương đương 5,557 tỷ đồng).

8. Swarovski “Dirndl Dress” - giá 127.000 USD (tương đương 2,880 tỷ đồng).

9. Princess Diana Dress - giá 125.000 USD (tương đương 2,835 tỷ đồng).