Tạp chí Forbes vừa thống kê ra top 10 DJ có thu nhập cao nhất thế giới năm 2017. Dẫn đầu danh sách này là DJ người Scotland - Calvin Harris với tổng thu nhập lên tới 48,5 triệu USD/năm.

1. Calvin Harris. Thu nhập: 48,5 triệu USD/năm.
1. Calvin Harris. Thu nhập: 48,5 triệu USD/năm.


2. Tiesto. Thu nhập: 39 triệu USD/năm.
2. Tiesto. Thu nhập: 39 triệu USD/năm.


3. The Chainsmokers. Thu nhập: 38 triệu USD/năm.
3. The Chainsmokers. Thu nhập: 38 triệu USD/năm.

4. Skrillex. Thu nhập: 30 triệu USD/năm.
4. Skrillex. Thu nhập: 30 triệu USD/năm.

5. Steve Aoki. Thu nhập: 29,5 triệu USD/năm.
5. Steve Aoki. Thu nhập: 29,5 triệu USD/năm.

6. Diplo. Thu nhập: 28,5 triệu USD/năm.
6. Diplo. Thu nhập: 28,5 triệu USD/năm.

7. David Guetta. Thu nhập: 25 triệu USD/năm.
7. David Guetta. Thu nhập: 25 triệu USD/năm.

8. Marshmello. Thu nhập: 21 triệu USD/năm.
8. Marshmello. Thu nhập: 21 triệu USD/năm.

9. Martin Garrix. Thu nhập: 19,5 triệu USD/năm.
9. Martin Garrix. Thu nhập: 19,5 triệu USD/năm.

10. Zedd. Thu nhập: 19 triệu USD/năm.
10. Zedd. Thu nhập: 19 triệu USD/năm.