Theo thống kê của Wikipedia, “Chiến tranh giữa các vì sao 7: Thần lực thức tỉnh” là bộ phim có tổng doanh thu cao nhất tại các hệ thống rạp chiếu phim ở Anh. Tổng doanh thu của nó lên tới 123,2 triệu bảng.

1. Chiến tranh giữa các vì sao 7: Thần lực thức tỉnh. Tổng doanh thu: 123,2 triệu bảng.
1. Chiến tranh giữa các vì sao 7: Thần lực thức tỉnh. Tổng doanh thu: 123,2 triệu bảng.


2. Tử địa Skyfall. Tổng doanh thu: 103,2 triệu bảng.
2. Tử địa Skyfall. Tổng doanh thu: 103,2 triệu bảng.


3. Spectre. Tổng doanh thu: 95,2 triệu bảng.
3. Spectre. Tổng doanh thu: 95,2 triệu bảng.

4. Avatar. Tổng doanh thu: 94 triệu bảng.
4. Avatar. Tổng doanh thu: 94 triệu bảng.

5. Titanic. Tổng doanh thu: 80,3 triệu bảng.
5. Titanic. Tổng doanh thu: 80,3 triệu bảng.

6. Câu chuyện đồ chơi 3. Tổng doanh thu: 74 triệu bảng.
6. Câu chuyện đồ chơi 3. Tổng doanh thu: 74 triệu bảng.

7. Harry Potter và Bảo bối Tử thần - Phần 2. Tổng doanh thu: 73,1 triệu bảng.
7. Harry Potter và Bảo bối Tử thần - Phần 2. Tổng doanh thu: 73,1 triệu bảng.

8. Người đẹp và Quái vật. Tổng doanh thu: 72,4 triệu bảng.
8. Người đẹp và Quái vật. Tổng doanh thu: 72,4 triệu bảng.

9. Giai Điệu Hạnh Phúc. Tổng doanh thu: 68,6 triệu bảng.
9. Giai Điệu Hạnh Phúc. Tổng doanh thu: 68,6 triệu bảng.

10. Harry Potter và Hòn đá Phù thủy. Tổng doanh thu: 66,1 triệu bảng.
10. Harry Potter và Hòn đá Phù thủy. Tổng doanh thu: 66,1 triệu bảng.