Tờ Telegraph (Anh) vừa công bố danh sách 10 quốc gia có đàn ông cao nhất thế giới. Bản danh sách này thống kê dự trên 98 quốc gia trên toàn thế giới với độ tuổi trung bình từ 18-40.

1. Hà Lan. Chiều cao trung bình: 1,838m.
1. Hà Lan. Chiều cao trung bình: 1,838m.


2. Cộng hòa Montenegro. Chiều cao trung bình: 1,832m.
2. Cộng hòa Montenegro. Chiều cao trung bình: 1,832m.


3. Đan Mạch. Chiều cao trung bình: 1,826m.
3. Đan Mạch. Chiều cao trung bình: 1,826m.

4. Na Uy. Chiều cao trung bình: 1,824m.
4. Na Uy. Chiều cao trung bình: 1,824m.

5. Serbia. Chiều cao trung bình: 1,82m.
5. Serbia. Chiều cao trung bình: 1,82m.

6. Đức. Chiều cao trung bình: 1,81m.
6. Đức. Chiều cao trung bình: 1,81m.

7. Croatia. Chiều cao trung bình: 1,805m.
7. Croatia. Chiều cao trung bình: 1,805m.

8. Cộng hòa Czech. Chiều cao trung bình: 1,8031m.
8. Cộng hòa Czech. Chiều cao trung bình: 1,8031m.

9. Slovenia. Chiều cao trung bình: 1,803m.
9. Slovenia. Chiều cao trung bình: 1,803m.

10. Luxembourg. Chiều cao trung bình: 1,799m.
10. Luxembourg. Chiều cao trung bình: 1,799m.