Trang GCBC vừa công bố danh sách 10 xe sedan và hatchback bán chạy nhất tại Mỹ tháng 7/2017. Dẫn đầu là Honda Civic với doanh số 36.683 chiếc.

1. Honda Civic (doanh số: 36.683 chiếc).
1. Honda Civic (doanh số: 36.683 chiếc).


3. Honda Accord (doanh số: 30.903 chiếc).
3. Honda Accord (doanh số: 30.903 chiếc).

4. Toyota Corolla (doanh số: 28.333 chiếc).
4. Toyota Corolla (doanh số: 28.333 chiếc).

5. Nissan Altima (doanh số: 22.314 chiếc).
5. Nissan Altima (doanh số: 22.314 chiếc).

6. Nissan Sentra (doanh số: 18.724 chiếc).
6. Nissan Sentra (doanh số: 18.724 chiếc).

7. Ford Focus (doanh số: 16.505 chiếc).
7. Ford Focus (doanh số: 16.505 chiếc).

8. Ford Fusion (doanh số: 13.886 chiếc).
8. Ford Fusion (doanh số: 13.886 chiếc).

9. Hyundai Elantra (doanh số: 13.287 chiếc).
9. Hyundai Elantra (doanh số: 13.287 chiếc).

10. Chevrolet Cruze (doanh số: 12.278 chiếc).
10. Chevrolet Cruze (doanh số: 12.278 chiếc).