Trang AB vừa liệt kê ra danh sách 10 xe sedan AWD (all-wheel drive - hệ dẫn động tất cả các bánh) rẻ nhất thế giới hiện nay. Đứng đầu là chiếc Subaru Impreza với giá khởi điểm 19.215 USD.

1. Subaru Impreza (giá khởi điểm: 19.215 USD).
1. Subaru Impreza (giá khởi điểm: 19.215 USD).


2. Mitsubishi Lancer (giá khởi điểm: 21.130 USD USD).
2. Mitsubishi Lancer (giá khởi điểm: 21.130 USD USD).


3. Subaru Legacy (giá khởi điểm: 22.815 USD).
3. Subaru Legacy (giá khởi điểm: 22.815 USD).

4. Subaru WRX (giá khởi điểm: 27.515 USD).
4. Subaru WRX (giá khởi điểm: 27.515 USD).

5. Ford Fusion (giá khởi điểm: 29.015 USD).
5. Ford Fusion (giá khởi điểm: 29.015 USD).

6. Chrysler 200 (giá khởi điểm: 29.965 USD).
6. Chrysler 200 (giá khởi điểm: 29.965 USD).

7. Dodge Charger (giá khởi điểm: 30.245 USD).
7. Dodge Charger (giá khởi điểm: 30.245 USD).

8. Buick Regal (giá khởi điểm: 32.390 USD).
8. Buick Regal (giá khởi điểm: 32.390 USD).

9. Ford Taurus (giá khởi điểm: 2.500 USD).
9. Ford Taurus (giá khởi điểm: 2.500 USD).

10. Dodge Challenger (giá khởi điểm: 34.490 USD).
10. Dodge Challenger (giá khởi điểm: 34.490 USD).