Trang AE vừa công bố danh sách 10 siêu xe tăng tốc nhanh nhất thế giới hiện nay. Dẫn đầu là chiếc Ultima Evolution Coupe 2015, chỉ mất 2,3 giây để đạt vận tốc 100 km/h.

=1. Ultima Evolution Coupe 2015.
=1. Ultima Evolution Coupe 2015.


=1. Dodge Challenger SRT Demon 2018.
=1. Dodge Challenger SRT Demon 2018.


=3. Bugatti Chiron 2017.
=3. Bugatti Chiron 2017.

=3. Bugatti Veyron Super Sport 2010.
=3. Bugatti Veyron Super Sport 2010.

=3. Tesla Model S P100D 2016 (với chế độ Ludicrous).
=3. Tesla Model S P100D 2016 (với chế độ Ludicrous).

6. Ariel Atom 3.5R 2014.
6. Ariel Atom 3.5R 2014.

=7. Hennessey Venom GT 2011.
=7. Hennessey Venom GT 2011.

=7. Radical RXC GT 2016.
=7. Radical RXC GT 2016.

=9. Lamborghini Aventador SV 2016.
=9. Lamborghini Aventador SV 2016.

=9. Koenigsegg Regera 2016.
=9. Koenigsegg Regera 2016.