Với giá bán chỉ 21.960 USD, Jeep Renegade Sport 4x4 2017 chính là xe Off-road rẻ nhất trên thị trường thế giới hiện nay.

1. Jeep Renegade Sport 4x4 2017.
1. Jeep Renegade Sport 4x4 2017.


3. Jeep Compass Sport 4x4 2017.
3. Jeep Compass Sport 4x4 2017.

4. Jeep Wrangler Sport 2017.
4. Jeep Wrangler Sport 2017.

5. Mitsubishi Outlander ES AWC 2017.
5. Mitsubishi Outlander ES AWC 2017.

6. Volkswagen Golf Alltrack 2017.
6. Volkswagen Golf Alltrack 2017.

7. Toyota Tacoma SR 4x4 2017.
7. Toyota Tacoma SR 4x4 2017.

8. Nissan Frontier SV V6 4x4 2017.
8. Nissan Frontier SV V6 4x4 2017.

9. Chevrolet Colorado WT 4x4 2017.
9. Chevrolet Colorado WT 4x4 2017.

10. Ram 1500 Tradesman 4x4 2017.
10. Ram 1500 Tradesman 4x4 2017.