Trang USNews vừa bầu chọn ra danh sách 10 xe hybrid tốt nhất trên thị trường thế giới năm 2017. Chia sẻ vị trí dẫn đầu là Chevrolet Bolt và Toyota Camry Hybrid, cùng nhận được điểm số 8,9/10.

=1. Chevrolet Bolt 2017 (8,9 điểm).
=1. Chevrolet Bolt 2017 (8,9 điểm).

=1. Toyota Camry Hybrid 2018 (8,9 điểm).
=1. Toyota Camry Hybrid 2018 (8,9 điểm).

3. Toyota Avalon Hybrid 2017 (8,8 điểm).
3. Toyota Avalon Hybrid 2017 (8,8 điểm).

=4. Chevrolet Malibu Hybrid 2018 (8,6 điểm).
=4. Chevrolet Malibu Hybrid 2018 (8,6 điểm).

=4. Toyota Prius 2017 (8,6 điểm).
=4. Toyota Prius 2017 (8,6 điểm).

6. Chevrolet Volt 2017 (8,5 điểm).
6. Chevrolet Volt 2017 (8,5 điểm).

=7. Honda Accord Hybrid 2017 (8,4 điểm).
=7. Honda Accord Hybrid 2017 (8,4 điểm).

=7. Hyundai Ioniq Hybrid 2017 (8,4 điểm).
=7. Hyundai Ioniq Hybrid 2017 (8,4 điểm).

=7. Toyota Prius Prime 2017 (8,4 điểm).
=7. Toyota Prius Prime 2017 (8,4 điểm).

10. Hyundai Sonata Hybrid 2017 (8,3 điểm).
10. Hyundai Sonata Hybrid 2017 (8,3 điểm).