Trang AG vừa công bố danh sách 10 xe hơi có phí bảo hiểm thấp nhất tại Mỹ. Bảng xếp hạng này được đưa ra sau khi tham khảo mức phí bảo hiểm của 2.800 mẫu xe khác nhau ở tất cả các bang.

1. Honda Odyssey LX.
1. Honda Odyssey LX.


3. Jeep Wrangler Black Bear.
3. Jeep Wrangler Black Bear.

4. Honda CR-V LX.
4. Honda CR-V LX.

5. Jeep Compass.
5. Jeep Compass.

6. Subaru Outback 2.5i.
6. Subaru Outback 2.5i.

7. Jeep Cherokee Sport.
7. Jeep Cherokee Sport.

=8. Buick Encore.
=8. Buick Encore.

=8. Jeep Patriot Sport.
=8. Jeep Patriot Sport.

10. Subaru Forester 2.5i.
10. Subaru Forester 2.5i.