Trang AB vừa bầu chọn ra 10 xe hatchback tốt nhất trong tầm giá dưới 20.000 USD (tương đương 454 triệu đồng). Ở vị trí đầu tiên là Honda Civic Hatchback 2017.

1. Honda Civic Hatchback 2017.
1. Honda Civic Hatchback 2017.


3. Mazda 3 hatchback 2017.
3. Mazda 3 hatchback 2017.

4. Chevrolet Sonic 2017.
4. Chevrolet Sonic 2017.

5. Ford Fiesta Hatch 2017.
5. Ford Fiesta Hatch 2017.

6. Subaru Impreza 2017.
6. Subaru Impreza 2017.

7. Hyundai Accent 2017.
7. Hyundai Accent 2017.

8. Kia Forte 52017.
8. Kia Forte 52017.

9. Toyota Corolla iM 2017.
9. Toyota Corolla iM 2017.

10. Fiat 500 2017.
10. Fiat 500 2017.