Với công suất tối đa 78 mã lực, Mitsubishi Mirage ES 2018 chính là mẫu xe hatchback yếu nhất trên thị trường thế giới hiện nay.

1. Mitsubishi Mirage ES 2018. Được trang bị động cơ 3 xi lanh dung tích 1,2 lít, công suất tối đa 78 mã lực.
1. Mitsubishi Mirage ES 2018. Được trang bị động cơ 3 xi lanh dung tích 1,2 lít, công suất tối đa 78 mã lực.

2. Chevrolet Spark LS 2018. Động cơ 4 xi lanh dung tích 1,4 lít, công suất tối đa 98 mã lực.
2. Chevrolet Spark LS 2018. Động cơ 4 xi lanh dung tích 1,4 lít, công suất tối đa 98 mã lực.

3. Toyota Prius c One 2018. Động cơ 4 xi lanh dung tích 1,5 lít, công suất tối đa 99 mã lực.
3. Toyota Prius c One 2018. Động cơ 4 xi lanh dung tích 1,5 lít, công suất tối đa 99 mã lực.

4. Fiat 500 Pop 2017. Động cơ 4 xi lanh dung tích 1,4 lít, công suất tối đa 101 mã lực.
4. Fiat 500 Pop 2017. Động cơ 4 xi lanh dung tích 1,4 lít, công suất tối đa 101 mã lực.

5. Toyota Yaris L 2018. Động cơ 4 xi lanh dung tích 1,5 lít, công suất tối đa 106 mã lực.
5. Toyota Yaris L 2018. Động cơ 4 xi lanh dung tích 1,5 lít, công suất tối đa 106 mã lực.

6. Nissan Versa Note S Plus (CVT) 2017. Động cơ 4 xi lanh dung tích 1,6 lít, công suất tối đa 109 mã lực.
6. Nissan Versa Note S Plus (CVT) 2017. Động cơ 4 xi lanh dung tích 1,6 lít, công suất tối đa 109 mã lực.

7. Ford Fiesta S Hatchback 2017. Động cơ 4 xi lanh dung tích 1,6 lít, công suất tối đa 120 mã lực.
7. Ford Fiesta S Hatchback 2017. Động cơ 4 xi lanh dung tích 1,6 lít, công suất tối đa 120 mã lực.

8. Toyota Prius One 2017. Động cơ 4 xi lanh dung tích 1,8 lít, công suất tối đa 121 mã lực.
8. Toyota Prius One 2017. Động cơ 4 xi lanh dung tích 1,8 lít, công suất tối đa 121 mã lực.

=9. Honda Fit LX 2017. Động cơ 4 xi lanh dung tích 1,5 lít, công suất tối đa 130 mã lực.
=9. Honda Fit LX 2017. Động cơ 4 xi lanh dung tích 1,5 lít, công suất tối đa 130 mã lực.

=9. Kia Soul 2017 (phiên bản cơ sở). Động cơ Gamma 4 xi lanh dung tích 1,6 lít, công suất tối đa 130 mã lực.
=9. Kia Soul 2017 (phiên bản cơ sở). Động cơ 4 xi lanh dung tích 1,6 lít, công suất tối đa 130 mã lực.