Trang AB vừa liệt kê ra danh sách 10 xe sedan được trang bị camera lùi. Trong đó có Dodge Charger, Lexus GS, BMW 7 Series, Kia Optima, Audi A6, Infiniti Q50, Genesis G90, Mercedes-Benz S-Class…

1. Dodge Charger 2017 với gói tuỳ chọn ParkView.
1. Dodge Charger 2017 với gói tuỳ chọn ParkView.

2. Lexus GS 2018.
2. Lexus GS 2018.

3. BMW 7 Series 2018.
3. BMW 7 Series 2018.

4. Kia Optima 2018.
4. Kia Optima 2018.

5. Audi A6 2018.
5. Audi A6 2018.

6. Infiniti Q50 2018.
6. Infiniti Q50 2018.

7. Acura TLX 2018.
7. Acura TLX 2018.

8. Genesis G90 2018.
8. Genesis G90 2018.

9. Cadillac CT6 2018.
9. Cadillac CT6 2018.

10. Mercedes-Benz S-Class 2018.
10. Mercedes-Benz S-Class 2018.