Trang SCS vừa công bố danh sách 10 siêu xe BMW tăng tốc nhanh nhất trong lịch sử. Dẫn đầu là chiếc BMW M6 Gran Coupe 2014, chỉ mất 3,5 giây để đạt vận tốc 100 km/h.

1. BMW M6 Gran Coupe 2014.
1. BMW M6 Gran Coupe 2014.


=2. BMW M6 Competition Package 2013.
=2. BMW M6 Competition Package 2013.

=2. BMW Alpina B7 2014.
=2. BMW Alpina B7 2014.

=2. BMW i8 2014.
=2. BMW i8 2014.

=6. BMW M4 2015.
=6. BMW M4 2015.

=6. BMW M3 2015.
=6. BMW M3 2015.

=6. BMW M3 Coupe 2015.
=6. BMW M3 Coupe 2015.

=9. BMW M6 Convertible 2012.
=9. BMW M6 Convertible 2012.

=9. BMW M5 2013.
=9. BMW M5 2013.