Trong danh sách 10 ôtô châu Á bán chạy nhất trên toàn thế giới 8 tháng đầu năm 2017, Toyota và Honda mỗi hãng đều đóng góp 3 mẫu xe.

1. Toyota Corolla (doanh số: 829.757 chiếc).
1. Toyota Corolla (doanh số: 829.757 chiếc).


2. Honda Civic (doanh số: 537.763 chiếc).
2. Honda Civic (doanh số: 537.763 chiếc).


3. Toyota RAV4 (doanh số: 531.271 chiếc).
3. Toyota RAV4 (doanh số: 531.271 chiếc).

4. Honda CR-V (doanh số: 503.156 chiếc).
4. Honda CR-V (doanh số: 503.156 chiếc).

5. Toyota Camry (doanh số: 420.313 chiếc).
5. Toyota Camry (doanh số: 420.313 chiếc).

6. Hyundai Tucson (doanh số: 390.303 chiếc).
6. Hyundai Tucson (doanh số: 390.303 chiếc).

7. Hyundai Elantra (doanh số: 377.123 chiếc).
7. Hyundai Elantra (doanh số: 377.123 chiếc).

8. Honda Accord (doanh số: 349.364 chiếc).
8. Honda Accord (doanh số: 349.364 chiếc).

9. Wuling Hongguang (doanh số: 329.658 chiếc).
9. Wuling Hongguang (doanh số: 329.658 chiếc).

10. Nissan Qashqai (doanh số: 326.835 chiếc).
10. Nissan Qashqai (doanh số: 326.835 chiếc).