Trang Top Tens Central vừa đưa ra danh sách 10 chiếc máy bay có vận tốc lớn nhất thế giới. Dẫn đầu là Falcon HTV-2, tốc độ tối đa lên tới 20.921 km/h.

1. Falcon HTV-2 (tốc độ tối đa: 20.921 km/h).

2. X-15 (tốc độ tối đa: 7.274 km/h).

3. SR-71 Blackbird (tốc độ tối đa: 3.540 km/h).

4. MiG-25 Foxbat (tốc độ tối đa: 3.524 km/h).

5. Bell X-2 (tốc độ tối đa: 3.370 km/h).

6. Lockheed YF-12 (tốc độ tối đa: 3.331 km/h).

7. XB-70 Valkyrie (tốc độ tối đa: 3.219 km/h).

8. MiG-31 Foxhound (tốc độ tối đa: 2.993 km/h).

=9. F-15 Eagle (tốc độ tối đa: 2.655 km/h).

=9. Aardvark F-111 (tốc độ tối đa: 2.655 km/h).