Trang Most Luxurious List vừa liệt kê ra danh sách 10 chiếc máy ảnh kỹ thuật số đắt nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Dẫn đầu là Hasselblad H4D 200MS với giá 45.000 USD (tương đương 1,01 tỷ đồng).

1. Hasselblad H4D 200MS (giá: 45.000 USD - tương đương 1,01 tỷ đồng).

2. Seitz 6x17 Panoramic (giá: 43.000 USD - tương đương 964,50 triệu đồng).

=3. Phase One 65+ Digital back medium format with 645 DF (giá: 40.000 USD - tương đương 897,20 triệu đồng).

=3. Panoscan MK-3 Panoramic (giá: 40.000 USD - tương đương 897,20 triệu đồng).

5. Leica S2-P (giá: 30.000 USD - tương đương 672,90 triệu đồng).

6. Canon EOS 1D Mark III (giá: 12.000 USD - tương đương 269,16 triệu đồng).

7. Pentax 645D (giá: 10.000 USD - tương đương 224,30 triệu đồng).

8. Nikon D4 (giá: 6.000 USD - tương đương 134,58 triệu đồng).

9. Canon EOS 5D Mark III (giá: 3.900 USD - tương đương 87,48 triệu đồng).

10. Sony Alpha A99 (giá: 3.300 USD - tương đương 74,02 triệu đồng).