Trang The Richest vừa liệt kê ra Top 10 mẫu xe hơi Audi nhanh nhất trong lịch sử. Bản danh sách này được đưa ra dựa vào thời gian tăng tốc từ 0-96km/h của mỗi model.

1. Audi Sport Quattro S1 1985 (3,0 giây).

2. Audi R8 LMS GT3 2011 (3,1 giây).

3. Audi RS7 2014 (3,4 giây).

4. Audi TT RS 2012 (3,5 giây).

5. Audi S8 2013 (3,6 giây).

6. Audi RS6 Avant 2014 (3,7 giây).

7. Audi A8 (L) 4.0T 2013 (3,8 giây).

8. Audi RS5 2013 (3,9 giây).

9. Audi RS3 Sportback 2015 (4,1 giây).

10 Audi RS4 2008 (4,4 giây).