Trang Alux vừa liệt kê ra danh sách 10 chiếc xe đắt nhất trong lịch sử hãng Jeep. Đứng đầu là Hurricane Concept với giá 2 triệu USD (tương đương 45,190 tỷ đồng).

1. Jeep Hurricane Concept (giá: 2 triệu USD - tương đương 45,190 tỷ đồng).

2. Jeep Grand Cherokee SRT WK2 2013-2016 (130.000 USD - 2,937 tỷ đồng).

3. Jeep Grand Cherokee SRT8 2012-2016 (120.000 USD - 2,711 tỷ đồng).

4. Jeep Grand Cherokee SRT8 2006 (80.000 USD - 1,808 tỷ đồng).

5. Jeep Grand Cherokee WK2 2010 (70.000 USD - 1,582 tỷ đồng).

6. Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited 1998 (50.000 USD - 1,130 tỷ đồng).

7. Jeep Wrangler Rubicon X (37.000 USD - 836,02 triệu đồng).

8. Wrangler Unlimited Dragon 2014 (36.595 USD - 828,86 triệu đồng).

9. Wrangler Unlimited Altitude 2014 (35.695 USD - 806,53 triệu đồng).

10. Wrangler Unlimited Polar 2014 (32.695 USD - 738,74 triệu đồng).