Theo quyết định của Bộ Tài chính, kể từ ngày 24/5, nhiều mẫu xe máy thông dụng ở thị trường Việt Nam sẽ tăng giá trị tính phí trước bạ.

Quyết định này của Bộ Tài chính được áp dụng với một số mẫu xe ngoại nhập và lắp ráp trong nước. Cụ thể, những mẫu xe ngoại nhập tăng giá trị tính phí trước bạ gồm Triumph Speed Triple R, Honda Moove và Honda Dunk.


Bên cạnh đó, một số xe máy lắp ráp trong nước như Honda Air Blade, Honda SH150i, Honda SH Mode, Honda Vision và Yamaha Janus cũng tăng phí trước bạ.


Lệ phí trước bạ của Honda Air Blade tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng từ 1,4 triệu đồng lên 2,25 triệu đồng. Ảnh: Honda.
Lệ phí trước bạ của Honda Air Blade tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng từ 1,4 triệu đồng lên 2,25 triệu đồng. Ảnh: Honda.

Mức giá tính phí đối với xe Honda Air Blade sẽ tăng từ 38 triệu đồng lên 45 triệu đồng, Honda Vision tăng từ 29,9 triệu đồng lên 36,6 triệu đồng, Honda SH150i (phanh CBS) sẽ tăng từ 82 lên 101 triệu đồng, Honda SH150i (phanh ABS) tăng từ 90 lên 114 triệu đồng. Trong khi đó, Honda SH Mode tăng từ 51 lên 63 triệu đồng, còn Yamaha Janus tăng từ 26,2 lên 28 triệu đồng.

Với quyết định của Bộ Tài chính, mức tiền lệ phí trước bạ đối với các mẫu xe máy kể trên cũng tăng lên. Ở 2 địa phương lớn nhất cả nước là Thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (đều có mức phí trước bạ 5%), phí trước bạ của xe Honda Air Blade sẽ tăng từ 1,4 triệu đồng lên 2,25 triệu đồng.

Trong khi đó, Honda là SH150i (phanh CBS) mức lệ phí trước bạ tăng từ 4,1 triệu đồng lên 5,05 triệu đồng. Với phiên bản phanh ABS, mức phí tăng từ 4,5 triệu lên 5,7 triệu đồng.