Trả lời phỏng vấn Tạp chí Time, Eric Schmidt - Chủ tịch Google - cho rằng con người không cần lo sợ về tương lai của trí tuệ nhân tạo với điều kiện các nhà phát triển tuân theo ba nguyên tắc quan trọng để tránh những “hậu quả không mong muốn”.

Eric Schmidt - Chủ tịch Google - là một người ủng hộ nổi bật của chương trình nghiên cứu và đầu tư vào trí thông minh nhân tạo (AI). Trả lời phỏng vấn Tạp chí Time, ông cho rằng con người không cần lo sợ về tương lai của trí tuệ nhân tạo với điều kiện các nhà phát triển tuân theo ba nguyên tắc quan trọng để tránh những “hậu quả không mong muốn”.

Theo Eric Schimidt không cần sợ trí tuệ nhân tạo.
Theo Eric Schimidt không cần sợ trí tuệ nhân tạo.

Thứ nhất, trí tuệ nhân tạo phải đem lại lợi ích cho nhiều người thay vì một nhóm cá nhân; luôn phải đảm bảo rằng bất kỳ sáng tạo nào cũng đều nhằm mục tiêu và lợi ích chung.

Thứ hai, các dự án về trí tuệ nhân tạo cần phải công khai, có trách nhiệm và gắn với đời sống xã hội.
Nguyên tắc thứ ba liên quan trực tiếp đến việc tránh hậu quả không mong muốn. Ông Eric Schmidt kêu gọi có một hệ thống kiểm tra, giám sát các chương trình AI để đảm bảo chúng đều được thực hiện đúng “tôn chỉ mục đích”. Nếu các nhà phát triển AI có trách nhiệm, nó sẽ khiến cuộc sống con người ngày càng thoải mái, tiện nghi mà vẫn được kiểm soát tốt.

“Chúng tôi đang xây dựng các công cụ mà con người có thể điều khiển. Giấc mơ của chúng tôi đối với trí tuệ nhân tạo là giúp con người có thêm sự lựa chọn cho cuộc sống. AI - dưới sự kiểm soát của con người - sẽ khiến các công việc nhẹ nhàng hơn, chúng ta sẽ có thêm thời gian cho việc sáng tạo. AI có thể tạo pháp cho các vấn đề phức tạp nhất thế giới. Nếu được sử dụng phù hợp với sự toàn vẹn của con người, AI sẽ tạo ra cuộc cách mạng cho cuộc sống con người” - ông Schmidt cho biết.

Chủ tịch Google cũng phủ nhận chuyện AI sẽ “cướp” hết công việc của con người. “Nhiều bằng chứng cho thấy khi máy tính hiện diện, tiền lương tăng lên, người làm việc với máy tính được trả nhiều hơn những người khác” - ông Schmidt nói.