Tạo form Google trực tuyến, tạo biểu mẫu đăng ký, liên hệ trên Google Form là cách cơ bản để tạo một biểu mẫu khảo sát, thu thập thông tin chuyên nghiệp trên Internet. Vậy làm thế nào để tạo form Google trực tuyến? Bài viêt sau đây sẽ giúp bạn thực hiện thao tác này.

Bạn đã từng tự hỏi phải thu thập thông tin, ý kiến đánh giá, bình chọn, hay thông tin liên hệ của một nhóm đối tượng (khách hàng) như thế nào chưa?

Thật đơn giản và chuyên nghiệp, Google đã cung cấp miễn phí công cụ hữu ích để thực hiện việc này, chính là Google Biểu Mẫu nằm trong bộ công cụ của Google Drive.
Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn người dùng tạo form Google trực tuyến.

Bước 1: Truy cập vào Google Drive trên trình duyệt web.
s

Bước 2: Chọn New ->More-> Google Forms.

a

Bước 3: Tùy vào các chức năng mà bạn tạo ra biêu mẫu theo ý muốn.

a

1. Tiêu để của biểu mẫu, nơi bạn sẽ đặt tên cho biểu mẫu của mình.

2. Mô tả biểu mẫu, ghi những ghi chú nhất định cho biểu mẫu.

3. Câu hỏi, bạn sẽ đặt câu hỏi tại phần này.

4. Tùy chọn, đây là phần đáp án nếu là trắc nghiệm hoặc là một đoạn văn bản ghi lại thông tin của người trả lời câu hỏi.

5. Dạng câu trả lời, tùy thuộc vào bạn đặt.

6. Copy câu hỏi, dùng để tạo câu hỏi cùng loại với câu hỏi đang được chọn.

7. Xóa câu hỏi, xóa đi câu hỏi mà bạn đang chọn.

8. Bắt buộc, chọn phần này nếu bạn muốn thông tin là bắt buộc (trong trường hợp người trả lời không điền vào thì biêu rmẫu sẽ không được hoàn thành và được gửi đi).

9. Tạo thêm một câu hỏi, phần này sẽ tạo một câu hỏi với phần trả lời do bạn tùy chọn (khác với mục 6 ở phần được chọn kiểu câu trả lời).

10. Thêm tiêu đề và mô tả, để tạo thêm tiêu đề như phần 1, phần này được sử dụng khi bạn muốn tạo một đoạn văn bản khác cho biểu mẫu.

11. Thêm ảnh.

12. Thêm video.

13. Câu trả lời, bạn có thể xem câu trả lời cho biểu mẫu của mình tại mục này.

14. Màu nền cho biểu mẫu, bạn có chọn cho mình một màu sắc nào đó phù hợp, bạn cũng có thể chọn một bức ảnh để làm nền thay cho những gam màu đơn sắc đã được cung cấp sẵn.

15. Xem trước, biểu mẫu của bạn sẽ được trình chiếu dưới dạng hoàn chỉnh (Biểu mẫu mà bạn thấy sẽ là thứ mà những người mà bạn gửi tới sẽ thấy).

16. Cài đặt, phần này có những thiệt lập nâng cao cho biểu mẫu, yêu cầu đăng nhập để trả lời biểu mẫu, thay đổi trật tự câu hỏi, gán điểm cho câu hỏi để tính điểm…

Bước 4: Một số dạng câu trả lời

a

1. Câu trả lời ngắn (1 dòng).

2. Câu trả lời dài (nhiều dòng).

3. Nhiều lựa chọn, bạn sẽ tạo ra các câu trả lời sẵn để người tham gia chọn.

4. Hộp trống, người tham gia sẽ tích hoặc không các ô trống mà bạn thiết đặt.

5. Thả xuống, bạn cung cấp các đáp án vào một danh sách, người tham gia sẽ chọn 1 trong những đáp án ở trong.

6. Giống nhiều lựa chọn nhưng các đáp án sẽ cố định là số tự nhiên tăng dần, thường được dùng trong đánh giá từ thấp lên cao.

7. Bảng trắc nghiệm, giống như nhiều lựa chọn, nhưng các đáp án sẽ xếp theo cột và các cột kế tiếp là đáp án.

Bước 5: Ở phần Gửi, bạn có thể chọn gửi biểu mẫu cho một cá nhân hoặc các cá nhân qua email, bạn cũng có thể chọn phần chia sẻ link để có thể khảo sát trong một nhóm đông người.

Tạo Google Form Bạn cũng có thể chia sẻ biểu mẫu mà bạn đã tạo qua Google+, Facebook, Twitter.

s