Theo New Scientist, các nhà nghiên cứu tại Trung tâm hàng không và vũ trụ Đức đã phát triển một phương pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để có thể giúp cải thiện việc đếm số lượng người trong một đám đông. AI có thể xử lý các tính toán chỉ trong vài giây.

Các nhà khoa học Đức hy vọng sẽ sớm cài đặt hệ thống này trên máy bay và trực thăng để tính toán số người ở chế độ thời gian thực - Ảnh: Getty Images
Các nhà khoa học Đức hy vọng sẽ sớm cài đặt hệ thống này trên máy bay và trực thăng để tính toán số người ở chế độ thời gian thực - Ảnh: Getty Images

Để tạo ra một hệ thống, nhóm đã xử lý thủ công hơn 250 bức ảnh về đám đông được chụp từ máy bay, máy bay không người lái và máy bay trực thăng, rồi đếm số người một cách thủ công, sau đó sử dụng dữ liệu để huấn luyện thuật toán có tên MRCNet.

Kết quả của hệ thống tốt hơn các hệ thống ước tính đám đông khác dựa trên trí tuệ nhân tạo và chính xác hơn 15% so với so với đối thủ cạnh tranh gần nhất trong việc đạt được con số chính xác trong đám đông. Hệ thống hoạt động nhanh hơn nhiều - chỉ cần 0,03mili giây để tính số người trong một ô vuông. AI chia mỗi hình ảnh thành những ô vuông nhỏ và phân tích có bao nhiêu người trong từng ô vuông.

Cho đến nay, nhóm nghiên cứu chỉ thử nghiệm AI trong điều kiện phòng thí nghiệm, nhưng các nhà khoa học hy vọng sẽ sớm cài đặt hệ thống này trên máy bay và trực thăng để tính toán số người ở chế độ thời gian thực.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng, ở một số lĩnh vực, công nghệ này có thể rất hữu ích. Những người tổ chức biểu tình và chính phủ thường không cần số thực, họ cần dữ liệu tiếp thị. Tuy nhiên, hệ AI của các nhà khoa học Đức sẽ là một công cụ khách quan để đo lường con số này.