Yamaha NVX vừa được bán ra tại thị trường Việt Nam với giá 44,99 triệu đồng (phiên bản tiêu chuẩn) và 50,99 triệu đồng (phiên bản cao cấp). Dưới đây là những hình ảnh của dòng xe tay ga mới này.