Ấn Độ quyết định chi khoản ngân sách 1,12 tỷ USD trong 5 năm để phát triển công nghệ lượng tử.

Ảnh: AP.
Ảnh: AP.

Trước đó, Mỹ, châu Âu và Nga cũng đầu tư đáng kể vào lĩnh vực này. Tháng 12/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một dự luật đầu tư 1,2 tỷ USD trong 5 năm vào một sáng kiến lượng tử quốc gia. Năm 2016, châu Âu chi 1,13 tỷ USD để phát triển công nghệ lượng tử.

Khoản đầu từ lần này của Ấn Độ, do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, là một sự gia tăng đáng kể các cam kết trong quá khứ. Năm 2018, một chương trình nghiên cứu công nghệ lượng tử đã nhận được 27,9 triệu USD trong 5 năm, như một phần của Sứ mệnh Quốc gia về Các Hệ thống Không gian mạng Thực - Ảo Liên ngành.

Khoản ngân sách mới của Ấn Độ sẽ được sử dụng để phát triển các công nghệ lượng tử cho truyền thông, máy tính và mật mã.

“Nghiên cứu lượng tử ở Ấn Độ khá vững chắc về mặt lý thuyết, nhưng chúng tôi cần xây dựng thêm cơ sở hạ tầng và cơ sở thử nghiệm để nâng cao năng lực của mình”, Ashutosh Sharma, thư ký của Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ, cho biết.