Ngày 19/10, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) - Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Tổng cục SHTT Trung Quốc đã ký bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực SHTT.

Theo đó, hai bên sẽ tập trung hợp tác và phát triển trong lĩnh vực SHTT, xây dựng chiến lược SHTT quốc gia, xây dựng và triển khai pháp luật và chính sách về SHTT và các vấn đề SHTT hai bên cùng quan tâm; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trong thẩm định và cấp quyền SHTT; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; trao đổi thông tin và kinh nghiệm trong phát triển ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao nhận thức công chúng về SHTT…

Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục SHTT Việt Nam và ông Liao Tao,Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục SHTT Trung Quốc trao đổi Bản ghi nhớ hợp tác về SHTT giữa hai Cơ quan
Ông Đinh Hữu Phí (bên phải) và ông Liao Tao (bên trái) - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục SHTT Trung Quốc - trao đổi bản ghi nhớ hợp tác về SHTT.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đinh Hữu Phí - Cục trưởng Cục SHTT Việt Nam - cho biết, thời gian qua, Cục SHTT đã xây dựng được hệ thống pháp luật SHTT cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Các hoạt động bảo hộ, thực thi quyền và khai thác quyền SHTT được đẩy mạnh. Việc tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của công chúng về SHTT ngày càng được chú trọng. Hợp tác quốc tế song phương và đa phương được quan tâm. Bằng chứng là thời gian qua cục có quan hệ hợp tác với nhiều cơ quan SHTT lớn trên thế giới.

Thông qua bản ghi nhớ, ông Đinh Hữu Phí mong muốn Tổng Cục SHTT Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệp xây dựng chiến lược SHTT quốc gia và các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của xã hội, công chúng về SHTT: "Đây là hai nhiệm vụ có tính chất cấp bách và lâu dài đối với Cục SHTT nói riêng và đối với hệ thống SHTT tại Việt Nam nói chung, khẳng định vai trò của hệ thống SHTT là một động lực phát triển kinh tế xã hội, từng bước đáp ứng yêu cầu về hội nhập quốc tế".


Ông Liao Tao - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục SHTT Trung Quốc - khẳng định, sau khi bản ghi nhớ được ký kết, hai cơ quan có thể triển khai ngay các hoạt động cụ thể để đi vào thực chất. Phía Trung Quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam cũng như chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chiến lược SHTT. Ông Liao Tao cũng mong muốn tìm hiểu thêm hoạt động nâng cao nhận thức công chúng về SHTT của Việt Nam.

“Chúng tôi hi vọng việc ký kết bản ghi nhớ và các buổi thảo luận sẽ mang lại kinh nghiệm và bài học cụ thể cho mỗi bên; thông qua đó sẽ triển khai các hoạt động cụ thể về bảo hộ quản lý thương mại hóa tài sản trí tuệ và nâng cao nhận thức cộng đồng về SHTT”, ông Liao Tao cho biết thêm.

Về xây dựng chiến lược SHTT, ông Phí thông tin thêm, hiện Cục SHTT (Bộ KH&CN) được giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo Chiến lược SHTT quốc gia để trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2017. Bên cạnh sự hỗ trợ kỹ thuật của WIPO, Cục SHTT cũng mong muốn học hỏi kinh nghiệm xây dựng triển khai chiến lược SHTT quốc gia của Trung Quốc.