Hệ tri thức Việt số hóa được khởi động ngày hôm nay là của chung. Trong thời gian tới đây là tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chung sức để nuôi dưỡng nó sao cho hạt mầm được gieo ngày hôm nay được bén rễ, trổ cành, đơm hoa và được kết trái.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ tại Lễ khởi động Hệ tri thức Việt số hóa.

Bác Hồ từng nói: "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu". Yếu thì tụt hậu, dễ bị lệ thuộc.

Một quốc gia chỉ có thể mạnh nếu khơi dậy được khát vọng và sự sáng tạo, nếu nâng cao dân trí, tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ.

Mỗi người bất kể là trình độ hiểu biết ở mức nào cũng đều cần và hoàn toàn có thể cùng nhau, giúp nhau tìm hiểu tri thức, tạo ra tri thức và cống hiến tri thức bằng việc tham gia Hệ tri thức Việt số hóa.

Tất cả mọi tổ chức, cá nhân, trước hết là lớp trẻ là đội ngũ tri thức, là cộng đồng công nghệ thông tin chúng ta hãy cùng nhau chung sức để phát triển hệ tri thức Việt số hóa.

Hãy cùng nhau khơi dậy, làm lan tỏa tinh thần ham học hỏi của người Việt, ý thức cộng đồng và khí thế bình dân học vụ trên không gian mạng và tiến tới thúc đẩy trong xã hội để tất cả mọi người Việt Nam cùng tham gia phổ biến và sáng tạo ra tri thức để nâng tầm trí tuệ Việt Nam.