"Hiện nay, chủ trương chuyển đổi nông nghiệp trong tái cơ cấu chung là chuyển sang nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ (NNHC) và tiến tới một nền nông nghiệp thông minh" - Bộ trưởng Bộ NN&PTNN Nguyễn Xuân Cường cho biết.


"Sau khi chúng ta phát triển nông nghiệp đến mức giải quyết căn cốt vấn đề lương thực, thực phẩm cho thị trường trong nước với khoảng 92 triệu dân và một phần xuất khẩu, hiện nay thực tiễn đòi hỏi chất lượng sản phẩm phải cao hơn, tốt hơn và có giá trị lớn hơn.

Do vậy, chúng ta cần định hướng phát triển nông sản hữu cơ và xu hướng này cũng phù hợp với tình hình quốc tế. Trong 10 năm gần đây, trên thế giới, NNHC phát triển rất nhanh. Từ chỗ chỉ triển khai đơn lẻ ở một số nước, hiện đã có 173 nước phát triển NNHC trên diện tích 43 triệu hécta, tổng giá trị khoảng 81 tỷ USD vào năm 2015. Ở Việt Nam, đã có trên 20 tỉnh, thành đưa sản phẩm NNHC vào chương trình phát triển với diện tích khoảng 43.000ha" - ông Cường nói.