Ông Trần Quốc Khánh - Thứ trưởng Bộ KH&CN cho biết có thể thấy định hướng nghiên cứu và phát triển, các nhiệm vụ nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ (NNHC) thời gian qua vẫn còn khiêm tốn, chủ yếu là nghiên cứu theo đặt hàng của các bộ, ngành và địa phương...


"Trong thời gian tới, chúng ta nên tiếp cận từng sản phẩm một theo chuỗi giá trị, tức là xác định cái gì cần nghiên cứu để ứng dụng và phát triển tốt, ví dụ như nghiên cứu chọn tạo con giống và cây trồng, vật nuôi kháng bệnh để khắc phục việc sử dụng thuốc hóa học trong sản xuất.

Để thay thế thuốc hóa học, cần tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện quy trình sản xuất để hạ giá thành sản phẩm, sản xuất các chế phẩm sinh học, các hoạt chất phục vụ sản xuất hữu cơ. Cần nghiên cứu tích hợp công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám để quản lý trồng trọt, chăn nuôi, phục vụ việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm hữu cơ.

Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng tập hợp các nhiệm vụ từ cấp quốc gia tới cấp bộ để cùng phát triển NNHC" - Thứ trưởng Trần Quốc Khánh nói.