Trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao về sở hữu trí tuệ diễn ra ở Tokyo mới đây, Đoàn Việt Nam đã có các cuộc gặp song phương với Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO), Viện Sở hữu công nghiệp quốc gia Brazil (INPI Brazil) và một số cơ quan chức năng của WIPO.

Trong hai ngày 22 và 23/2/2018, tại Tokyo, Nhật Bản, đã diễn ra Diễn đàn cấp cao về sở hữu trí tuệ (SHTT) do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) phối hợp với Cơ quan Sáng chế Nhật Bản tổ chức nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Quỹ tín thác WIPO - Nhật Bản.

Hơn 150 đại biểu đến từ hơn 60 quốc gia tham dự Diễn đàn. Đoàn Việt Nam do ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), làm Trưởng đoàn.

Trong khuôn khổ tham dự diễn đàn, Đoàn Việt Nam đã có các cuộc gặp song phương với Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO), Viện Sở hữu công nghiệp quốc gia Brazil (INPI Brazil) và một số cơ quan chức năng của WIPO.

Tại buổi làm việc với JPO hai bên đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai Cơ quan, theo đó JPO sẽ hỗ trợ Cục SHTT hoàn thiện chính sách nhằm nâng cao hiệu quả bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ; nâng cao năng lực thẩm định đơn sở hữu công nghiệp; đẩy mạnh quá trình tự động hóa hệ thống quản trị đơn sở hữu công nghiệp; nâng cao nhận thức của công chúng và phát triển nguồn nhân lực, cũng như thúc đẩy các chương trình hợp tác về chia sẻ công việc.

Còn trong buổi tiếp ông Luiz Otávio Pimentel - Viện trưởng INPI, Cục trưởng Đinh Hữu Phí cho biết hai cơ quan có tiềm năng hợp tác về chỉ dẫn địa lý, bảo hộ SHTT đối với nguồn gene, tri thức truyền thống, và văn hóa dân gian.

Viện trưởng Luiz Otávio Pimentel đồng tình với các ý kiến của phía Việt Nam và cho rằng sẽ nghiên cứu để SHTT góp phần thúc đẩy hợp tác về thương mại – đầu tư giữa hai nước. Ông Viện trưởng đề nghị Việt Nam xem xét ủng hộ lập trường của Brazil về vấn đề bảo hộ SHTT đối với nguồn gene, tri thức truyền thống và văn hóa dân gian tại WIPO.

Các đại biểu tham dự diễn đàn cấp cao về sở hữu trí tuệ
Các đại biểu tham dự diễn đàn cấp cao về sở hữu trí tuệ

Bên cạnh đó, Đoàn Việt Nam còn tham gia các cuộc trao đổi, thảo luận về các chủ đề: Những thay đổi của Hệ thống SHTT nhằm đáp ứng xu thế phát triển; Những thách thức và sáng kiến mới trong các chính sách SHTT nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo; Các sáng kiến nhằm phát triển công nghệ thông tin và việc cung cấp thông tin SHTT hữu ích để bảo đảm việc bảo hộ và sử dụng nhanh chóng và phù hợp quyền SHTT và Các sáng kiến nhằm phát triển và quản lý nguồn nhân lực để nâng cao hiệu quả của hệ thống SHTT.