Khi nói đến công nghệ là những vấn đề mang tính kỹ thuật chuyên sâu, vì vậy việc tổ chức một chợ bao trùm tất cả các ngành công nghệ khác nhau trong thời gian ngắn là không khả thi và thiếu hiệu quả.

Ban tổ chức Techmart và các tổ chức trung gian đạt hiệu quả.
Ban tổ chức Techmart và các tổ chức trung gian đạt hiệu quả.

Khi nguồn lực có giới hạn (kể cả kinh phí, cơ sở vật chất) sẽ khó đảm bảo cho các bên tham gia Techmart. Vì vậy Ban tổ chức Hội chợ Techmart kiến nghị:

Những điều kiện cần:

Về cơ chế đầu tư: Cần có chính sách đồng bộ bao gồm đầu tư nhân lực (đội ngũ các nhóm chuyên gia).

Về cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật (địa điểm tổ chức Techmart, cơ sở hạ tầng thông tin, các trang thiết bị khác) và nguồn tài chính hợp lý để đảm bảo triển khai Techmart một cách chủ động (hiện đang phải đi thuê với chi phí rất cao).

Về cơ chế tài chính: Cần đưa vào mục chi của ngân sách nhà nước về hoạt động xúc tiến thương mại hoá kết quả nghiên cứu và coi đó là công việc thường xuyên, không cần làm thuyết minh nhiệm vụ và xét duyệt 3 lần như trong chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020.

Cần hỗ trợ bên cầu thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ nội sinh đã ký kết trong Techmart.

Khuyến khích sử dụng công nghệ nội sinh bằng cơ chế tài chính (hỗ trợ tài chính từ 30-50% tổng kinh phí mua công nghệ nội sinh, tuỳ theo từng lĩnh vực). Giải pháp này đã được Hàn Quốc và Trung Quốc triển khai rất hiệu quả.

Cần có chính sách hỗ trợ cho người ứng dụng công nghệ/thiết bị mới vào sản xuất - đặc biệt là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa - thông qua chính sách thuế.