Bày tỏ sự ấn tượng về chỉ số đánh giá cải cách hành chính năm 2016, trong đó về các chỉ số cải cách hành chính về bộ máy, tài chính công, Bộ KH&CN đứng thứ nhất trên 19 bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân mong muốn con số này tiếp tục được duy trì trong thời gian tới.

Chiều 8/9, ông Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ - làm trưởng Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ làm việc và kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Đoàn công tác còn có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa - Phó trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, đại diện một số bộ, ngành, cơ quan là thành viên ban chỉ đạo gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ.

Ông Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bích Ngọc
Ông Lê Vĩnh Tân bày tỏ ấn tượng về những kết quả Bộ KH&CN đã đạt được. Ảnh: Bích Ngọc

Về phía Bộ KH&CN có ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng - cùng đại diện lãnh đạo các tổng cục, cục, vụ và cơ quan, đơn vị thuộc Bộ KH&CN.


Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bích Ngọc
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bích Ngọc

Báo cáo với đoàn công tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Đắc Hiến đã nêu kết quả công tác CCHC năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 của Bộ KH&CN với nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các mặt công tác.

Theo đó, Bộ KH&CN đã chú trọng thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính được giao theo Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 2/6/2010 và Nghị quyết số 62/NQ-CP ngày 7/12/2010 của Chính phủ.

Ông Hiến cho biết, hiện nay, Bộ KH&CN đã hoàn thành việc thực thi phương án đơn giản hóa 86/89 thủ tục (đạt 97%); đã ban hành và công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 350 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ KH&CN, đã thiết lập các kênh thông tin để kịp thời tiếp nhận và giải quyết những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Ông Trần Đắc Hiến nêu nhiều kết quả ấn tượng trong công tác cải cách hành chính của Bộ KH&CN. Ảnh: Bích Ngọc
Ông Trần Đắc Hiến nêu nhiều kết quả trong công tác cải cách hành chính của Bộ KH&CN. Ảnh: Bích Ngọc

Trong năm 2016, Bộ KH&CN đã chú trọng triển khai các công việc theo hướng đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo, phát huy tinh thần khởi nghiệp, kiến tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân tham gia nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào đời sống. Vì vậy, kết quả Chỉ số CCHC của bộ được nâng cao.

Theo kết quả chỉ số CCHC thông qua điều tra xã hội học do Bộ Nội vụ công bố, chỉ số CCHC (Par Index) của Bộ KH&CN năm 2016 đứng vị trí thứ 3 trên tổng số 19 bộ, cơ quan ngang bộ. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2017 (Global Innovation Index 2017, gọi tắt là GII 2017) cũng đã tăng hạng khá ấn tượng, từ vị trí 59/128 lên vị trí 47/127 nước và nền kinh tế (tăng 12 bậc).

Trong công tác cải cách tổ chức bộ máy, ông Hiến cũng dẫn nhiều kết quả, trong đó Bộ KH&CN đã hoàn thành việc trình Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ. Ngay sau đó, cơ cấu tổ chức của Bộ KH&CN được kiện toàn, sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối...

Qua kiểm tra cũng như báo cáo của Bộ KH&CN, tại buổi làm việc, nhiều thành viên đoàn công tác đánh giá cao những kết quả đã đạt được và đưa ra những góp ý để Bộ KH&CN đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, giải quyết các dịch vụ hành chính công của bộ.

Trưởng đoàn công tác Lê Vĩnh Tân cũng ghi nhận và đánh giá cao kết quả CCHC của Bộ KH&CN, đặc biệt đánh giá cao vai trò của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo sâu sát, quyết liệt trong việc thực hiện công tác CCHC thời gian qua.

“Tôi rất ấn tượng vì trong chỉ số đánh giá CCHC năm 2016, Bộ KH&CN đứng thứ 3 trong 19 bộ, các chỉ số CCHC về bộ máy, cải cách tài chính công, bộ đứng thứ nhất trên 19 bộ; xây dựng và thực hiện thể chế đứng thứ 2; sử dụng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, thực hiện hiện đại hóa nền hành chính đứng thứ 3/19 bộ; về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Bộ KH&CN đứng thứ 2. Đây là kết quả rất ấn tượng của Bộ KH&CN, nhiều chỉ số CCHC có sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua” - ông Lê Vĩnh Tân nói và đề nghị ngành KH&CN tiếp tục phát huy kết quả đạt được, giữ vững thứ hạng; ưu tiên và triển khai quyết liệt công tác CCHC, đơn giản hóa thủ tục hành chính; hằng năm xây dựng kế hoạch cụ thể, gắn trách nhiệm với người đứng đầu đơn vị.

Ông Lê Vĩnh Tân cũng đề nghị Bộ KH&CN tiếp tục cải cách về thể chế, thủ tục hành chính và quan tâm chỉ đạo việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với tổ chức KH&CN; sắp xếp đẩy nhanh việc thực hiện vị trí việc làm và cơ cấu công chức trong đơn vị hành chính; khắc phục những điểm còn hạn chế về tình trạng chậm ban hành văn bản hướng dẫn; kịp thời cập nhật văn bản mới ban hành vào cơ sở dữ liệu; khắc phục tình trạng nhiều văn bản không còn phù hợp, chậm bổ sung.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh cho rằng thông qua việc kiểm tra công tác CCHC, Bộ KH&CN sẽ thấy được những điểm còn hạn chế cần khắc phục, trên cơ sở đó tiếp tục điều chỉnh, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi tối đa cho cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cảm ơn và tiếp thu những ý kiến góp ý của đoàn công tác, đồng thời chỉ rõ, những góp ý của Ban chỉ đạo sẽ được Bộ KH&CN tập trung thực hiện để công tác CCHC của bộ trong thời gian tới có bước đi đúng hướng theo tinh thần cải cách của Chính phủ, kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế để phát huy tốt hơn nữa hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước của Bộ KH&CN.

Việc hiện đại hóa hành chính được Bộ KH&CN triển khai quyết liệt, trong đó 100% số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ sử dụng mạng nội bộ (mạng LAN) để trao đổi công việc qua hệ thống thư điện tử; các dịch vụ hành chính công của bộ đã được cung cấp ở mức độ 2 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN, trong đó có 126 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 2 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Theo kết quả về Chỉ số sẵn sàng cho phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam năm 2016 do Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam công bố, Bộ KH&CN đứng thứ 2 trong số các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về xếp hạng dịch vụ công trực tuyến. Bộ đã phối hợp triển khai hệ thống kết nối một cửa ASEAN trong phạm vi lĩnh vực được giao quản lý, cũng như đã xây dựng và triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các đơn vị thuộc bộ.

Ông Trần Đắc Hiến - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - cho biết, Bộ KH&CN đang nghiên cứu tính khả thi của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhưng tiết kiệm và tránh lãng phí, áp dụng theo phong trào. Cụ thể, thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ ban hành văn bản hướng dẫn việc chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.