Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” chính thức được khởi động. Hiện ban điều hành nghiên cứu xem xét đề xuất để thực hiện các kế hoạch triển khai Đề án trong năm 2016- 2017.


Thông tin này được đưa ra tại phiên họp lần thứ nhất Ban điều hành Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” do Bộ Khoa học và Công nghệ - đơn vị chủ trì đề án tổ chức chiều 7/10.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận về Dự thảo Quy chế hoạt động của ban điều hành; Dự thảo Thông tư quy định quản lý hoạt động đề án; Chương trình hoạt động của ban điều hành năm 2016, 2017.

Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban điều hành đưa ra Chế độ và nguyên tắc làm việc, theo đó, ban điều hành sẽ làm việc theo cơ chế tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm của Trưởng ban; ban điều hành sẽ phân công trách nhiệm cho từng thành viên chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đề án trong phạm vi bộ, ngành, địa phương mình quản lý, đồng thời có trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khác để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc thông qua cơ chế hoạt động của ban điều hành đề án….

Thứ trưởng Trần Văn Tùng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Ánh Tuyết.
Thứ trưởng Trần Văn Tùng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Ánh Tuyết.

Trong dịp này, ban điều hành nghiên cứu xem xét đề xuất để thực hiện các kế hoạch triển khai Đề án trong năm 2016- 2017. Theo đó, trong năm 2016 sẽ tập trung xem xét quy định về việc thành lập và hoạt động của các Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp quốc gia Techfest; Xây dựng chương trình và khiển khai thực hiện các hoạt động đào tạo và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Xây dựng chương trình truyền thông cho các hoạt đông khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tổ chức lựa chọn các tổ chức, cá nhân phù hợp tham gia đề án, bao gồm cả những tổ chức có năng lực, kinh nghiệm trong hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo làm đơn vị quản lý thực hiện đề án Thương mại hóa công nghệ theo mô hình Thung lũng Silicon tại Việt Nam.

Năm 2017, đề án sẽ tập trung xây dựng và cập nhật Cổng thông tin khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia; Tổ chức các sự kiện khởi nghiệp quy mô địa phương, liên kết viện, trường; Phát triển cơ sở vật chất – kĩ thuật cho hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Nghiên cứu đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần thiết để thúc đẩy môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo….

Dự kiến trong 2 năm 2016 - 2017 sẽ thiết lập và vận hành 02 Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Tổ chức thành công sự kiện Ngày hội khởi nghiệp Techfest 2016 và 2017 quy mô quốc tế và ít nhất 03 sự kiện khởi nghiệp cấp địa phương, liên kết viện – trường; Ký kết hợp tác về chuyên gia, kết nối đầu tư với ít nhất 05 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp có uy tín trên thế giới. Về truyền thông, dự kiến sẽ có chương trình truyền hình riêng cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Để tạo thuận lợi cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sang tạo, một số thành viên ban điều hành đề xuất đưa một số quy định về ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào các văn bản quy phạm pháp luật.

Với các nội dung trên, đề án cũng đề ra mục tiêu đến năm 2020 phải hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thiết lập được Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó 50 doanh nghiệp gọi được vốn thành công từ các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhập, với tổng giá trị ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng. Đến năm 2025, hỗ trợ phát triển 2.000 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ phát triển 600 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 100 doanh nghiệp tham gia Đề án gọi được vốn đầu tư từ các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhập, với tổng giá trị ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cho biết: Bộ KH&CN sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên ban điều hành. Trên cơ sở các ý kiến tại phiên họp, sẽ xem xét và hoàn thiện quy chế, chức năng hoạt động của ban điều hành.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Tùng, trong thời gian tới sẽ tập trung xây dựng kế hoạch và chương trình hoạt động của ban điều hành và tổ thường trực để thực hiện thành công Đề án.

"Ngay trong năm 2016, Bộ KH&CN sẽ tập trung tổ chức sự kiện ngày hội lớn nhất về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (TECHFEST 2016) với quy mô lớn, tập hợp lại các ngày hội khởi nghiệp của các trường đại học, địa phương, doanh nghiệp có sự liên hệ, kết nối với các đơn vị đã triển khai ngày hội khởi nghiệp. Do đây là một Đề án có quy mô rộng, liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương nên Bộ KH&CN quyết tâm đẩy mạnh triển khai việc thực hiện đề án theo mục tiêu đã đề ra" - Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhấn mạnh.