Tại Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 của Ban Cán sự Đảng Bộ Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ KH&CN khẳng định: Cần khắc phục hạn chế, hoàn thành nhiệm vụ của Bộ và ngành trong năm 2018.

Hội nghị tổ chức ngày 01/02/2018, tại Hà Nội với sự tham dự của Đoàn công tác của Ban Bí thư do đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh: Hội nghị cần tập trung phân tích mặt mạnh, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2017, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đối với Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ; kiểm điểm làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ; công tác phòng chống tham nhũng; kết quả và những hạn chế trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái đạo đức và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); kết quả khắc phục những hạn chế yếu kém của năm 2016.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn công tác phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn công tác phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị, căn cứ gợi ý của Ban bí thư, tập thể, cá nhân trong Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ cần thẳng thắn phân tích rõ nguyên nhân, đánh giá những thiếu sót, khuyết điểm và đề ra giải pháp khắc phục cụ thể.

Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo với Đoàn công tác, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nêu rõ, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo kiểm điểm tại các đơn vị trực thuộc, xây dựng dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban cán sự đảng và của cá nhân; thảo luận nghiêm túc và sâu sắc những nội dung Ban Bí thư gợi ý kiểm điểm. Việc kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ giúp phát huy những mặt mạnh, khắc phục hạn chế góp phần thực hiện thành công kế hoạch công tác của Bộ và của ngành trong năm 2018.