Nhóm nhà khoa học trên tàu nghiên cứu Investigator đã phát hiện 8 núi lửa ngầm, ở độ sâu khoảng 4.000 m dưới mặt nước giữa Tasmania và Nam Cực trong chuyến thám hiểm Nam Đại Dương do Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia (CSIRO) triển khai.